Stránka je vytvorená ako súčasť knižnej publikácie s názvom Mosty na území Slovenska, pričom táto webstránka dopľňa knihu najmä z dôvodu uľahčenia vyhľadávania najzaujímavejších mostov na Slovensku podľa ich lokality. Kniha v slovenskom jazyku bola vydaná v októbri 2012 a anglická verzia v apríli 2014.

Anglická verzia knihy zdarma v PDF (English version -free download, Order a hardcopy).

Na Slovensku je množstvo pozoruhodných mostov o ktorých však zväčša vie len úzky okruh ľudí. Mnohé z týchto mostných konštrukcií predstavovali svojho času vrchol staviteľských schopností, no na mnohé z nich sa postupne zabudlo. A pritom nejeden z nich bol unikátom ešte aj v európskom, či svetovom meradle. Jednou z hlavných úloh knihy Mosty na území Slovenska je priblížiť laickej verejnosti tieto stavebné diela a poukázať na to, že aj keď je Slovensko pomerne malou krajinou má množstvo mostov, ktorými sa môže popýšiť. Kniha obsahuje údaje o vyše 250 mostoch Slovenska, ktoré boli vybrané či už kvôli ich estetickej, technickej, alebo historickej hodnote.

Insignie STU BratislavaV knižke je na úvodných stranách zjednodušene vysvetlené aj základné statické pôsobenie mostov a spôsoby akým sa zväčša  mosty stavajú. Druhá, podstatne rozsiahlejšia časť, je potom venovaná jednotlivým vybraným mostom Slovenska. Pri moste vždy nájdete aj GPS súradnice, tak aby ste mohli most jednoducho lokalizovať ako aj krátku históriu mosta a jeho základné parametre.  V knihe sa na vyše 250 stranách nachádza 492 farebných fotiek aktuálneho stavu mostov, ako aj 176 archívnych fotografií, schém a nákresov.