Základné údaje o knihe Mosty na území Slovenska:

Krst knihy sa uskutočnil dňa 25.10.2012 o 19:30 v rámci spoločenského večera konferencie Betonárske dni 2012 v hoteli SAFFRON.   Angl. verzia v PDF

Kniha má 270 strán a obsahuje základné údaje o približne 270. mostoch.

Kniha obsahuje celkove viac ako 670 obrázkov, schém či náčrtov.  Laici v knihe nájdu aj názvoslovie mostov ako aj jednoducho popísané základné technológie výstavby mostov a ich statické pôsobenie.

ocenenieKniha pojednáva o mostoch nachádzajúcich sa na území Slovenska, pričom boli vybrané mosty zaujímavé z konštrukčného, prípadne z historického hľadiska. Kniha je písaná najmä pre laickú, ale aj pre odbornú verejnosť a má slúžiť aj ako propagácia mostného staviteľstva ako takého. Mosty sú zoradené abecedne podľa názvu mesta alebo obce, v ktorej sa most nachádza. Súčasťou projektu vydania knihy je aj príprava tejto webstránky, ktorej súčasťou je aj virtuálna mapa, na ktorej je možné nájsť väčšinu mostov z knihy podľa ich lokality (na webstránke sa nachádza len názov mosta a jeho malá fotka, podrobné info o ňom je možné nájsť v knihe).

Anglická verzia knihy bola v roku 2015 ocenená prémiou Literárneho fondu v kategórii prírodných a technických vied. Anglická verzia bola v roku 2015 zaradená blogerom The Happy Pontist z Veľkej Británie, ktorý je svetoznámy svojim mostárskym blogom, medzi 10 NAJ kníh o mostoch z celého Sveta. Pozitívne recenzie odborníkov sa objavili aj na sociálnej sieti LINKED IN.

Ako kniha vznikala sa dočítate tu.

Knihu lektorovali:

doc. Ing. Ľubomír Bolha, PhD. - katedra betónových konštrukcií a mostov (STU Bratislava - stavebná fakulta)

prof. Ing. Ivan Baláž, PhD.- katedra kovových a drevených konštrukcií (STU Bratislava - stavebná fakulta).

Kniha je venovaná starým rodičom, najmä spomienke na Jozefa Kisléghyho (1930 - 2011).