NAJ – mosty na Slovensku

 

Železničné mosty (podľa www.rail.sk)

Najdlhší most :
most pri Šenkviciach s dĺžkou 740 m
Najdlhší hraničný most :
most medzi Slovenskom a Maďarskom v Komárne s dĺžkou 510 m
Najdlhší diaľnično-železničný most :
Prístavný most v Bratislave, ktorý má spolu s prípojnými železničnými estakádami dĺžku 2 295 m
Najdlhší tehlový most :
bývalý Červený most v Bratislave s dĺžkou 215 m, dnes príjazdová estakáda Marcheggského viaduktu
pri Devínskej Novej Vsi s dĺžkou približne 185 metrov
Najdlhší most v oblúku:
Hanušovský viadukt s dĺžkou 389,9 m
Najväčšie rozpätie:
diaľnično-železničný Prístavný most v Bratislave s rozpätím 204,8 m
Najväčší železobetónový oblúkový most :
Uľanský viadukt so svetlosťou klenby 55 m, ktorý je zároveň najväčšou stavbou svojho druhu
vo východnej Európe
Najväčšie rozpäti e oblúkového mosta:
dvojica mostov v Žiline s rozpätím 112 m
Prvý celozvarovaný oceľový most :
viadukt Pod Dielom z roku 1959
Prvé letmo montované betónové mosty:
mosty v Margecanoch a Jaklovciach z rokov 1964 až 1967, prvenstvo aj v rámci Európy
Najstaršie zachované mosty:
mosty v rámci železničnej trate Viedeň – Bratislava stavanej v rokoch 1844 až 1848
(napríklad Marcheggský viadukt)
Najvyššie položené mosty s normálnym rozchodom koľají:
mosty medzi Telgártom a Vernárom, nadmorská výška približne 940 m n. m.


Cestné a diaľničné mosty

Najdlhší most :
estakády pri Považskej Bystrici s dĺžkou 2 081 m, diaľnično-železničný Prístavný most v Bratislave,
ktorý má spolu s príjazdovými estakádami dĺžku 2 582 m
Najväčšie rozpätie mosta:
Most SNP v Bratislave s rozpätím 303 m
Najväčšie rozpätie oblúkového mosta:
Most Apollo v Bratislave s rozpätím 231 m
Najväčšie rozpätie betónového mosta:
Most Lafranconi v Bratislave s rozpätím 174 m
Najstarší zachovaný most :
zrejme kamenný most v Dravciach z 13. storočia
Najstarší zachovaný železobetónový most :
most v Krásne nad Kysucou z roku 1891
Najvyššie položené diaľničné mosty:
mosty pri obci Štrba, nadmorská výška približne 900 m n. m.

 

Kamenné mosty

Most s najväčšou svetlosťou oblúka:
most v Gelnici – svetlosť oblúka 16,2 m
Najdlhší celokamenný cestný most:
most v Krásne nad Kysucou s dĺžkou 53,6 m
Najdlhší kamenný most:
most pri kaštieli v Holíči s dĺžkou 54,6 m